dsgetreasf
- Advertisement -

- Advertisement -

เชิดชูเกียรติวันมวยไทย

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแและกีฬา ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ มอบโล่รางวัล ให้แก่นายทำนุ บุญประกอบ Managing Executive Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัทฯ สนับสนุนกีฬามวยไทย ในงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทย ครั้งที่ 7 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก

Facebook Comments